8°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    نوشته شده توسط :مهدی یعقوبی
    چکیده: پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر اصلی خود در شرایط کنترل شده از نظر رطوبت، تهویه و درجه حرارت قرار می گیرند و این تیمارهای قبل از کاشت روی بذر موجب می شود، ...