7°C 
اوقات شرعی
 • پنج شنبه،27 مهر 1396
 • ورود
 
     
   • طبقه بندی مقالات
   •    
    نوشته شده توسط :مهدی یعقوبی
    چکیده: پرایمینگ بذر تکنیکی است که به واسطه آن بذور پیش از قرارگرفتن در بستر اصلی خود در شرایط کنترل شده از نظر رطوبت، تهویه و درجه حرارت قرار می گیرند و این تیمارهای قبل از کاشت روی بذر موجب می شود، ...