-3°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،22 آذر 1396
 • ورود
 
     
   • پـروژه هـای اجرایـی فضای سبـز منطقـه 11

    پـروژه هـای اجرایـی فضای سبـز منطقـه 11

     

    • احـداث و توسعـه فضـای سبـز پـارک خطـی حاشیـه آموزگـار:

    واقع در  بلوار آموزگار - حد فاصل دانش آموز تا شهید قانع به مساحت حدود10.000 متر مربع بوده که فاز یک پروژه شامل: عملیات لوله‌گذاری و خاک‌برداری و خاک‌ریزی فضای سبز و کاشت درختان روتبال در سال 95 اجرا شده است.

     

    • احـداث فضـای سبـز حاشیـه دانـش آمـوز :

    فضای سبز لچکی انتهای دانش آموز ( تقاطع آموزگار) با پیشرفت فیزیکی 100 درصد به مساحت حدود 500  متر مربع اقدام و تکمیل گردید.

     

    • تجهیـز زمیـن بازی کودکـان پـارک چهـل بـازه :

    با پیشرفت فیزیکی 100 درصد  3 دستگاه مجموعه بازی کودکان و 3 دستگاه تاب و 4 دستگاه الاکلنگ در زمین بازی 1700 مترمربعی پارک ملی چهل بازه نصب، راه اندازی و درحال بهره‌برداری می‌باشد.

     

    • تجهیـز و بازپیـرایی تقاطـع ها و آیلنـدها :

    فضای سبز آیلند میانی بلوار آموزگار حدفاصل آموزگار 60 تا تقاطع شهید قانع با پیشرفت فیزیکی 100 درصد به مساحت حدود 2000 متر مربع اقدام و تکمیل گردید.

     

    • تجهیـز و بازپیرایـی تجهـیزات برقـی :

    با پیشرفت فیزیکی 100 درصد تمامی پایه چراغ های پارک گلها واقع در دانشجوی 5 تعویض و سیستم برق نیز از AC به DC تغییر یافته و در حال بهره برداری می باشد.

     

    • تجهیـز و بازپیرایـی خریـد لوازم بـازی و مبلمـان پارکـی:

    با پیشرفت فیزیکی 100 درصد کف پوش زمین بازی کودکان پارک جلال 64 نصب گردید . نصب لوازم بازی نیز توسط سازمان پارک ها و فضای سبز صورت پذیرفته و در حال بهره برداری می باشد.

     

    • تجهیـز و بازپیرایـی سیستـم ارتینـگ پـارک‌های سطـح منطقـه :

    نسبت به اندازه گیری چک کردن  و رفع نواقص سیستم ارتینک پارکهای سطح منطقه اقدام گردیده و کار بصورت 100 درصد به اتمام رسیده است.

     

    • تجهیـز و بازپیـرایی سیستـم های روشنـایی، تأسیـسات و آبنماهـا :

    با پیشرفت فیزیکی 100 درصد آبنمای پارک مقابل زندان و آبنماهای پارک خطی انتهای معلم و فاز یک کال زیباشهر مرمت گردید.

     

    • تجهیـز و بازپیـرایی سیستـم‌های روشنـایی، تأسیسـات و آبنماهـا (پـارک های محلی) سطح منطقـه :

    نسبت به اصلاح سیستم برق و روشنایی پارک شریف و بخشی از بوستان ملت از AC به DC  اقدام گردید.

     

    • تجهیـز و بازپیرایـی فضـای سبز لچکـی ها و اراضـی پراکنـده سطـح منطقـه :

    کاشت فضای سبز لچکی بلوار معلم 1/84 و لچکی آموزگار 42 و پارک جنگلی آزادگان واقع در آموزگار 66 انجام شده و در حال بهره‌برداری می باشد.

     

    • توسعـه فضـای سبز لچکـی ها و اراضـی پراکنـده سطـح منطقـه :

    در سال جاری  نسبت به احداث  فضای سبز لچکی های میدان معلم 51 و راستگرد بلوار آموزگار به دانش آموز انجام خواهد شد که مراحل انجام مناقصه در دست اقدام می باشد.

     

     

    تعداد بازدید :24
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: