8°C آفتابی
اوقات شرعی
 
     
   • پـروژه هـای اجرایـی فضای سبـز منطقـه 3

     

    پـروژه هـای اجرایـی فضای سبـز منطقـه 3

    • احـداث و توسعـه پـارک آسمـان:

    به مساحت حدود   9000  متر مربع با پیشرفت 75 در صد در حال اجرا می باشد.

     

     

    • احـداث و توسعـه پـارک خطـی دروی فـاز 6:  

    به مساحت حدود 5000 متر مربع با پیشرفت 65 درصد در دست اجرا می باشد.

     

    • احـداث پـارک رسالـت شمالـی فـاز 1:

    به متراژ حدود 6000 متر طول با پیشرفت حدود 70 درصد در دست اجرا می باشد.

     

    • احـداث و توسعـه پـارک خطـی سیـس آباد:

    به متراژ حدود 10000 متر مربع و با پیشرفت حدود 70 درصد در دست اقدام می باشد.

     

    • احـداث و توسعـه پـارک محبـی:

    به متراژ حدود 5000 متر مربع  به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد.

     

    •  احـداث و توسعـه پـارک خطـی بزرگـراه شهیـد میرزائـی:

    به متراژ حدود 6100 متر مربع به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد. 

     

    • احـداث و توسعـه پـارک رسالـت شمالـی فـاز 3:

    به متراژ حدود 8263 متر مربع  به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد.

     

    • احـداث و توسعـه پـارک نظامـدوست:

    به متراژ حدود 17000 مترمربع  و با پیشرفتی حدود 50 درصد  در دست اقدام می باشد.

     

    • احـداث و توسعـه پـارک باغـو:

    به متراژ حدود 8800 متر مربع و با پیشرفت 55 درصد در مرحله اجرا می باشد.

     

     

    • احـداث و توسعـه پـارک دروی فـاز 5:

    به متراژ حدود 7000 متر مربع به اتمام رسیده و در حال بهره برداری می باشد. 

     

    • احـداث و توسعـه پـارک دروی 5/1:

    به متراژ حدود 7000 متر مربع و با پیشرفت 35 درصد در مرحله اجرا می باشد.

     

    • احـداث و توسعـه پـارک دروی 6/1:

    به متراژ حدود 7900 متر مربع با پیشرفتی حدود 20 درصد  در دست اقدام می باشد.

     

     

    • احـداث و توسعـه پـارک رسالـت شمالـی فـاز2:

    به متراژ حدود 6000 متر مربع  با پیشرفتی حدود 20 درصد  در دست اقدام می باشد.

     

     

    تعداد بازدید :28
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: